วันแห่งเห็ด 15 ตุลาคม

วันแห่งเห็ด 15 ตุลาคม
Hotaru Ika ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ที่มีแสงแดดน้อย ฝนตกบ่อย อากาศชื้นกำลังดี เหมาะกับการเจริญโตของเห็ด ทำให้สมาคมส่งเสริมสินค้าจากป่าประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งวันแห่งเห็ดขึ้นมาในวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี 🍄อง

ซึ่งเห็ดมีสรรพคุณทางสมุนไพร สามารถต้านมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด และสร้างภูมิต้านทานโรคหวัดได้ดีอีกด้วย