วันสาหร่ายคอมบุ

วันสาหร่ายคอมบุ

15 พฤศจิกายน
วันแห่งสาหร่ายคอมบุ
昆布の日 (Konbu no Hi)

สาหร่ายคอมบุมีฉายาว่า ‘เจ้าแห่งสาหร่าย’
เนื่องมาจากสาหร่ายคอมบุเปรียบเสมือนผงชูรสจากธรรมชาติ เนื่องจากสาหร่ายคอมบุมีรสชาติอุมามิแฝงอยู่ เมื่อนำไปปรุงอาหารแล้ว อาหารนั้นจะมีรสชาติที่กลมกล่อมเป็นอย่างมาก ลองรับประทานสักครั้งแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะ

Back to top