วันสาหร่ายคอมบุ

วันสาหร่ายคอมบุ
15 พฤศจิกายน วันแห่งสาหร่ายคอมบุ 昆布の日 (Konbu no Hi)

สาหร่ายคอมบุมีฉายาว่า ‘เจ้าแห่งสาหร่าย’ เนื่องมาจากสาหร่ายคอมบุเปรียบเสมือนผงชูรสจากธรรมชาติ เนื่องจากสาหร่ายคอมบุมีรสชาติอุมามิแฝงอยู่ เมื่อนำไปปรุงอาหารแล้ว อาหารนั้นจะมีรสชาติที่กลมกล่อมเป็นอย่างมาก ลองรับประทานสักครั้งแล้วจะติดใจแน่นอนค่ะ