วันปลาคัทสึโอะบูฉิ

วันปลาคัทสึโอะบูฉิ
24 พฤศจิกายน วันปลาคัทสึโอะบูฉิ 鰹節の日 KatsuoBushi no Hi

คัทสึโอะบูฉิ หรือ โบนิโตะ (Bonito) คือ เนื้อปลาโอที่ถูกนำไปทำการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีโบราณของญี่ปุ่นซึ่งทำได้ยาก เพราะต้องนำปลาโอไปรมควันและตากแห้ง หลังจากนั้นจึงนำไปหมักด้วยเชื้อรา ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายเรือและดูแข็งเหมือนท่อนไม้ เมื่อนำมาประกอบอาหารจะนำมาฝนเป็นแผ่นบาง ๆ เพื่อทำซุปดาชิ หรือนำไปโรยเป็นท้อปปิ้งบนอาหารต่าง ๆ