วันปลาคัทสึโอะบูฉิ

วันปลาคัทสึโอะบูฉิ

24 พฤศจิกายน
วันปลาคัทสึโอะบูฉิ
鰹節の日
KatsuoBushi no Hi


คัทสึโอะบูฉิ หรือ โบนิโตะ (Bonito) คือ เนื้อปลาโอที่ถูกนำไปทำการถนอมอาหารโดยกรรมวิธีโบราณของญี่ปุ่นซึ่งทำได้ยาก เพราะต้องนำปลาโอไปรมควันและตากแห้ง หลังจากนั้นจึงนำไปหมักด้วยเชื้อรา ออกมาเป็นรูปร่างคล้ายเรือและดูแข็งเหมือนท่อนไม้ เมื่อนำมาประกอบอาหารจะนำมาฝนเป็นแผ่นบาง ๆ เพื่อทำซุปดาชิ หรือนำไปโรยเป็นท้อปปิ้งบนอาหารต่าง ๆ

Back to top