About Us

about us

previous arrow
next arrow
Slider
ที่ " Ichika Omakase " เรารักษาธรรมเนียม การทำอาหารแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมเอาไว้ในทุกอณู

" Ichika " หมายถึงดอกไม้ที่หนึ่ง ซึ่งดอกไม้ดอกนี้จะทำให้คุณสดชื่นอย่างแท้จริง

การทำโอมากาเสะก็เหมือนกับการแสดงและการจัดแสดงผลงานศิลปะ ณ เวทีแห่งนี้จะมีเชฟเป็นตัวเอกของเรื่อง ดำเนินเรื่องโดยอาศัยความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ ศิลปะการปรุงอาหารชั้นยอดพร้อมความคิดสร้างสรรค์นี้ได้แผ่ซ่านเข้าไปในทุกอณูของทุกวัน สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรพร้อมต้อนรับทุกคนอย่างอบอุ่น พร้อมงานศิลป์ที่จัดเตรียมไว้ให้ทุกคนลิ้มรส
Back to top